Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Alkant olifant - 'n inleiding tot die literatuurwetenskap
  • Van der Merwe CN, Viljoen H
  • ISBN: 9780627023385
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 320 Pages | Published: 1998

Watter idee sal blindes van 'n olifant hê?

Seker 'n baie beperkte idee. Miskien dink hulle dis 'n muur, 'n pilaar, en 'n ander dis 'n slang.

Dit is die analogie wat uitgebuit word in Alkant Olifant, 'n inleiding tot die literatuurwetenskap. Die letterkunde is immers ook 'n omvattende verskynsel en die algemene literatuurwetenskap 'n veelsydige dissipline. Die letterkunde word dus vanuit verskillende teoretiese hoeke beskou. Moderne teoretiese sienings (bv. New Criticism, Nuwe Historisme en Postkolonialisme) word verduidelik deur 'n klassieke teks, Jan Rabie se Droogte, deurlopend m.b.v. hierdie teoriee te belig. Gerigte vrae oor ander Suid-Afrikaanse kortverhale help verder om hierdie nuwer teoriee vir plaaslike lesers bruikbaar te maak. Daarna word basiese vrae oor die literatuurwetenskap behandel. Die boek is 'n onontbeerlike hulpmiddel vir elke ernstige letterkundestudent en 'n moet vir elke onderwyser en dosent wat op hoogte wil bly met ontwikkelinge in die literatuurstudie.

1. Literatuurwetenskap

2. Literatuur, sy aard en sy funksies

3. Soorte literatuur

4. Van skrywer tot struktuur en verder: moderne benaderings tot die literatuurstudie

5. Letterkunde en leser, samelewing, psige: moderne benaderings tot die literatuurstudie

6. Literatuur en waardes

7. As die Absolute in die water val

Register

Verhale

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.