Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Boerderybestuur - finansiële beplanning, ontleding en beheer
  • Van Reenen MJ, Marais A de K, Nel PS
  • ISBN: 9780627018213
  • eISBN: 9780627033551
  • ePub ISBN: N/A
  • 237 Pages | Published: 1999

Tot nou toe is boerdery gebaseer op die empiriese kennis wat van geslag tot geslag oorgedra is, maar deesdae staan die moderne boer voor probleme wat haas onoorkombaar is: kostes wat astronomies eskaleer, produkpryse wat val, stygende rentekoerse op grondpryse, wat nie uit die boerdery verhaal kan word nie en arbeidsonrus, om maar 'n paar te noem. Voeg daarby die knellende droogtes wat Suid-Afrika teister en die prentjie verdonker merkbaar. Hierdie faktore noop die boer om sy sake-en bestuursvernuf uit te brei en tot die uiterste te benut om sodoende te verseker dat sy plaas ekonomies so goed moontlik bestuur word - om sy skuldlas te beperk en om sy eie sowel as die landbousektor se voortbestaan te verseker.

Tradisioneel was boere nie verplig om veel syferkundige berekeninge te onderneem nie, maar dinge verander vinnig. Hierdie boek bevat die grondbeginsels van finansiële bestuur, ontleding en beheer en dit is eenvoudig uiteengesit met vele voorbeelde sodat die materiaal maklik vertolk kan word.

1 FINANSIËLE ONTLEDING, BEPLANNING EN BEHEER IN PERSPEKTIEF

2 DIE BOERDERYBESTUURSINLIGTINGSTELSEL: BELANGRIKHEID, VEREISTES EN HULPSTATE

3 DIE BOERDERYBESTUURSINLIGTINGSTELSEL: FINANSIËLE JAARSTATE

4 DIE BOERDERYBESTUURSINLIGTINGSTELSEL: ONTLEDING EN VERTOLKING

5 FINANSIËLE BEPLANNING: DIE ONTWIKKELING VAN 'N BOERDERYSTRATEGIE

6 FINANSIËLE BEPLANNING: HULPBEGROTINGS

7 FINANSIËLE BEPLANNING: DIE GEÏNTEGREERDE BOERDERYBEGROTINGSTELSEL

RENTETABELLE

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.