Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Swerfsange - liedere van Basotho-mynwerkers
  • Mokitimi MIP, Lenake M, Swanepoel C
  • ISBN: 9780627025259
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 180 Pages | Published: 2004

Die tradisie van die pryslied het in die afgelope paar jaar wyd bekend geraak. Hierdie bundel bevat 'n versameling liedere in hierdie genre, maar dis eiesoortig in die sin dat dit spesifiek deur Basotho-trekarbeiders geskep is en deur hulle uitgevoer word. Dit gee die leser 'n wye blik op die verskeurde wêreld van hierdie swerwer-sangers.

Aan die een kant is daar ervarings van hul landelike wêreld van herkoms. Daar is liriese beskrywings van die natuur en die vanselfsprekende integrasie tussen die mens, die tasbare leefwêreld  and die magiese sfeer.

Wanneer die sanger uit nood besluit om sy brood op die myne to gaan verdien, lei dit tot 'n ontwortelde swerwersbestaan gekenmerk deur vervreemding en identiteitsverlies. Die werker-sanger is iemand wat tussen twee wêrelde leef en nie werklik aan een van die twee behoort nie. Die sekerste van die twee, maar ook die ontredderendste, is dié van die mynwerker. Hier word hy in werklikheid gereduseer tot 'n implement of 'n stuk gereedskap: "Ek is die kruiptrekker van die myn, manne": en "My identiteit het aan my skopgraaf vasgegroei."

Die nuwe realiteit is dié van die onsetting van mynongelukke, die verbrokkeling van die huislike sfeer, die verlies van'n geliefde weens ontrou. Maar die sin vir humor en ironie bly nooit uit nie: daar is snydende kommentaar op die rompslomp van die werwingskantore, vermaaklike en opwindende beskrywings van die trein en die treinrit, en kameeagtige weergawes van bedrywighede soos vark slag wanneer die werker huis to gaan.

Alles tesame skep 'n weefsel met 'n ryk en kleurryke tekstuur. Elke leser word in die woorde van die swerwer-sanger opgeroep om in die ervarings te deel: "Vat grashalms en buig hulle / en krap die was uit julle ore / luister na die wonders en beproewinge van die wêreld.

Agtergrondskets oor die Difela tsa ditsamayanaha

Sangers

Holomo Ts'auli

Molefi Letlatsa

Pheane Maama

Serame Thuhloane

Seenene Nkoto

Teboho Raboko

Moroba Moroba

Molahlehi Makakane

Mabote Nkoebele

Motlalepula 'Musa-pelo

Thoboe Ratalane

Sebata Mokokoane

Ngoan'a Tooane Motsoafi

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.