Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Perspektief en profiel - 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis deel 3 2/e
  • Van Coller HP
  • ISBN: 9780627031069
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: 9780627031090
  • 1146 Pages | Published: 2016

Die Afrikaanse literatuur het ’n aangrypende lewe in Afrika oopgeskryf. Hierdie lewe kry sy beslag in ’n boeiende takelwerk verse, in ’n kennis van die aand en deur die oë van ’n siener in die suburbs. Kannas kom huis toe en Poppies loop die lange swerfjare deur.

 

Nie slegs die belletrie (die arbeid van skeppende skrywers) is indrukwekkend nie, maar ook die getuienis van kundige lesers – die leesaktiwiteite van akademici wat sin moet maak van skeppende arbeid, wat die patrone moet oplê en die teoretiese lense instel op die gedig, die toneelstuk, die essay, die drama of roman.

 

Akademies gesproke is Perspektief en profiel ’n onontbeerlike handleiding. Dit is tans die belangrikste beskouing van ons skryfwerk in Afrikaans en die begeleidende literêre gesprek. Dit bied insig in die oeuvres van die belangrikste skrywers (die “profi el” in die boektitel), maar is ook ’n bestekopname van verskuiwende teoretiese gesigspunte en aksente en ’n kartering van die gebied, vandaar die “perspektief”.

 

Dit toon by implikasie oortuigend aan hoedat die Afrikaanse letterkunde aansluit in suid-suidverband met ander literature van die halfrond, en ondersoek die historiese en tydgenootlike noordsuid-bande en -spanninge. Ook verken dit die skryftegnieke en die produksie en resepsie van die Afrikaanse teks in Afrika. Dis ’n boek wat sensitief is vir die polities-kulturele omgewing wat steeds omvorm word deur die momentum geskep deur die koms van demokrasie in 1994.

 

Eerder as om ’n literatuurgeskiedenis te probeer wees wat die fi nale woord wil spreek en ondubbelsinnig kanoniseer, word die literatuur hier as strydperk aangebied. Hierdie veelstemmige gesprek matig sigself as literatuurgeskiedenis nie objektiwiteit aan nie, maar huldig verskeidenheid en teenspraak.

 

Perspektief en profiel toon aan dat die Afrikaanse letterkunde diep geënt is in die kontinent Afrika.

Dit boekstaaf die geestesprestasie van mense aan die suidpunt van ’n uitdagende kontinent. Dit is

mense wat rekenskap gee van hul ontheemding en twyfel, maar ook van inburgering en liefde vir die land, van verwantskap met landgenote wat ander geskiedenisse en huistale het. Dis ’n literatuur van hierwees en aanhanklikheid aan plant en dier, landskap en leemte.

 

Perspektief en profiel verskyn tydens die groot wending. Dis ’n tyd waarin die Boek soos geslagte dit sedert Gutenberg geken het weens die oorgang na digitaliteit onder beleg kom. Die tydsbesteding aan ernstig lees as aktiwiteit verskraal en hierdie boek is ’n tydige herinnering aan die tydsaamheid en denke wat in ’n literatuur opgesluit is.

 

Die boek verdien ’n staanplek in elke Afrikaanssprekende gesin se boekrak of lêplek in hul e-boek-biblioteek. Dit is onontbeerlik vir die student en die akademikus. As jy wil weet hoe jou voorgeslagte hul hierwees verwoord het en hoe jou tydgenote jou eie situasie stem gee, is hierdie boek jou toevlug.

 

Etienne van Heerden

Hofmeyr Professor

Skool vir Tale en Letterkunde

Universiteit van Kaapstad

 

Perspektiewe

Perspektief op die Afrikaanse poësie – Die poësie van voor 1900 tot 1960 – Heinrich Ohlhoff

Die Afrikaanse poësie 1960–2012 – B.J. Odendaal

Die Afrikaanse uitgewersbedryf – Francis Galloway & Rudi (M.R.) Venter 


Profiele

Riana Scheepers | Karel Schoeman | A.H.M. Scholtz | Dan Sleigh |  Adam Small |  Bartho Smit |  Hettie Smit |  Lina Spies |  J.C. Steyn | Wilma Stockenström | Alexander Strachan | Barend J. Toerien | Totius | Jochem van Bruggen | C.M. van den Heever | Toon van den Heever | Marita van der Vyver | Ernst van Heerden | Etienne van Heerden  | Johannes van Melle | Marlene van Niekerk | Piet van Rooyen | Eben Venter | F.A. Venter | A.G. Visser | G.A. Watermeyer | George Weideman | Ingrid Winterbach Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.