Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Fonetiek 5/u
  • Coetzee AE
  • ISBN: 9780627035845
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: 9780627035852
  • 176 Pages | Published: 2018

Fonetiek (2018) is ’n verbeterde, bygewerkte uitgawe van die vierde uitgawe van Fonetiek (1988). Soos sy voorganger stel dié boek beginners in staat om fonetiek maklik en vinnig te bemeester. Daar is egter genoeg stof en bronverwysings om ook die meer gevorderde gebruiker te prikkel. Fonetiek is veral praktykgerig. Dit bied insig in die klanke en die klanksisteem van Afrikaans, asook in die wyse waarop dit verskil van die klanke en klanksisteme van Engels en ander Suid-Afrikaanse tale. Die nut van fonetiese transkripsies by lemmas in woordeboeke word uitgelig. 

Die optekening en beskrywing van werklike uitspraak met behulp van fonetiese tekens is onontbeerlik vir taalnavorsing, veral vir die optekening van streeks- en sosiale variëteite en die uitspraak van sprekers van ander tale vir wie Afrikaans nie ’n huistaal is nie. 

’n Studie van Fonetiek sal die gebruiker dus toerus met kennis vir die onderrig van klanke en klanksisteme, met kennis om taalnavorsing te onderneem, om klankbeelding in poësie te waardeer en om woordeboeke daagliks nuttig in ons multitalige wêreld te gebruik.

 

 

Hoofstuk 1 Wat behels Fonetiek?

Hoofstuk 2 Spraakapparaat

Hoofstuk 3 Fonetiese alfabet 

Hoofstuk 4 Van teken tot skrif tot fonetiese skrif

Hoofstuk 5 Woordeboeke en uitspraak 

Hoofstuk 6 Onderskeidende kenmerke 

Hoofstuk 7 Vokale 

Hoofstuk 8 Konsonante 

Hoofstuk 9 Sillabes, intonasie en klem

Hoofstuk 10 Kategoriale klanksisteme 

Hoofstuk 11 Uitspraakvariasie

Hoofstuk 12 Spelreëls en die klanksisteem

Hoofstuk 13 Klanke en klankbeelding

Hoofstuk 14 Transkripsies van literêre werke

 

 

 

Supplementary material available for this title includes:

• 'n PowerPoint Templaat vir elke hoofstuk (die templaat bevat is ’n raamwerk van wat in die handboek gedek word)

• Jpegs van alle figure en tabelle in die handboekAll source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.