Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Help! Ek is ’n studente-onderwyser: Vaardigheidsontwikkeling vir onderwyspraktyk
  • Du Toit E, Jacobs L, Louw F Vertaal deur Blaauw J
  • ISBN: 9780627040894
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: 9780627040900
  • 286 Pages | Published: 2023

Daar is geen vaste resep om ’n “goeie onderwyser” te word nie. Probeer-en-tref is dikwels die enigste manier om uit te vind wat die beste vir ’n spesifieke persoon in 'n spesifieke konteks werk. Dit kan ’n angswekkende vooruitsig wees om vir die eerste keer in ’n klaskamer te moet instap. Help! Ek is ’n studente-onderwyser bied leiding en ondersteuning aan studente- en beginneronderwysers in hul strewe om doeltreffende leer te bevorder, veral in Suid-Afrika se komplekse skoolomgewing.

Help! Ek is ’n studente-onderwyser fokus op praktiese toepassings wat studenteonderwysers sal help om daardie vaardighede te ontwikkel wat noodsaaklik is vir doeltreffende onderrig. Opdragte, aktiwiteite en oefeninge skep geleenthede om oor die inligting te besin en dit in die werklike skoolomgewing toe te pas, terwyl wenke en voorstelle suksesvolle implementering in die hand werk.

Inhoud sluit die volgende in:
•     Waardegedrewe skole
•     Die studente-onderwyser en die onderrigkonteks
•     Ontwikkeling van fasiliteringsvaardighede
•     Ontwikkeling van die kritiese denker
•     Doeltreffende implementering van opvoedkundige media
•     Integrering van inligtings- en kommunikasietegnologie in jou onderrig
•     Die skooladministrasiebestuurstelsel
•     Klaskamerassessering
•     Beplanning van jou les
•     Dissipline in die klaskamer en daar buite
•     Die studente-opvoeder en die reg

Help! Ek is ’n studente-onderwyser is gemik op studente-onderwysers, sowel as nuwelingonderwysers, in alle fases. Dit is ook ’n noodsaaklike hulpbron vir mentors wat leiding en rigting aan studente- en beginneronderwysers moet gee.

1. Waardegedrewe skole
2. Die studente-onderwyser en die onderwyskonteks
3. Ontwikkeling van fasiliteringsvaardighede
4. Ontwikkeling van die kritiese denker
5. Doeltreffende implementering van opvoedkundige media
6. Integrasie van inligtings- en kommunikasietegnologie in jou onderrig
7. Skooladministrasie-bestuurstelsel
8. Klaskamerassessering
9. Beplanning van jou les
10. Dissipline in en om die klaskamer
11. Die studente-opvoeder en die reg

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.