Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Dramateks, Die - 'n handleiding
  • Keuris M
  • ISBN: 9780627022043
  • eISBN: 9780627031540
  • ePub ISBN: N/A
  • 104 Pages | Published: 1996

Hoe ontleed ons 'n drama? Hoe benader ons die feit dat 'n drama meestal geskryf is om opgevoer te word? Watter invloed het die opvoeringsgerigtheid van 'n drama op aspekte soos die karakters, die tyd en ruimte, asook die drama se struktuur?

Hierdie vrae en meer word in Die dramateks: 'n handleiding op 'n eenvoudige en toeganklike wyse beantwoord. Die dramateks gee sowel 'n basiese inleiding tot die moderne dramateorie as praktiese riglyne oor hoe om 'n dramateks te analiseer, en is 'n nuttige gids vir beide dosente en studente. Die teorie word deurgaans verduidelik en geillustreer aan die hand van voorbeelde uit meer as dertig bekende Afrikaanse dramas.

Marisa Keuris is 'n dosent in die Departement Algemene Literatuurwetenskap aan Unisa en het uitgebreide ondervinding in die onderrig van dramateorie op beide voorgraadse en nagraadse vlak. Sy is die outeur van Dramateorie vandag: die bydrae van die drama- en teatersemiotiek en het talle artikels oor die dramateorie gepubliseer.

1 Opvoeringsgerigtheid
2 Dramatiese karakters
3 Ruimte in die drama
4 Hoe word die ontleding van 'n dramastruktuur gedoen?
5 Dialoog en didaskalia
6 Resepsie of ontvangs van die drama

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.